چرا معمولا در اولین حلقه زدن بدن ما کبود می‌شود ؟

اکثر ما وقتی برای اولین بار شروع به حلقه‌زدن با حلقه‌های وزن‌دار می‌کنیم، متوجه کبودی‌هایی می‌شویم ک...

ادامه مطلب